รับขอใบอนุญาตทำงาน และต่อวีซ่าทำงาน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร    เขตคลองสาน

  รายละเอียด

  CKA ขอใบอนุญาตทำงาน ราคา 6,480 บาท ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี 5,990 บาท เปลี่ยนประเภทวีซ่า เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 18,900 บาท ต่อใบอนุญาตทำงานต่อวีซ่าธุรกิจ ต่อวีซ่า รับต่อวีซ่า ต่อวีซ่าในไทย รับขอใบอนุญาตทำงาน ใบอนุญาตทำงาน ขอใบอนุญาตทำงานชาวต่างชาติ ขอใบอนุญาตทำงานต่างด้าว ขอ Work permit visa ต่อ Work permit visa รับทำ Work permit visa ขอใบอนุญาตทำงานไทย ต่อใบอนุญาตทำงาน ทำ Work permit visa Work permir Visa work permit Workpermit Visa Thailand Work permit Thailand Work permit visa Work permit form Thai work permit Visa work permit Thailand Visa and work permit in Thailand Thai visa work permit Thai work visa Visa work permit Thailand Visa work permit one stop service โดยทีมงานมืออาชีพ
  บริษัท ซี.เค.เอ. การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
  Thai Visa and Work Permit Service (ขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า)
  C.K.A. ACCOUNTING AND LAW CO.,LTD.เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับชาวต่างชาติในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การทำงานให้กับชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 13 ปี ทำให้ทีมงาน CKAเป็นทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับลูกค้า ด้วยระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและการดำเนินงานตามกฎระเบียบข้อกฎหมายพร้อมกับการรักษาความลับของลูกค้า ทำให้CKAเป็นที่ยอมรับของลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ บริษัทชั้นนำและหน่วยงานราชการด้วยดีตลอดมา
  บริการด้านใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
  ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit)
  ต่อใบอนุญาตครบปี
  เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
  แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน
  บริการด้าน VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)
  ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน)
  ต่อ One Stop Visa (สามารถได้วีซ่าและใบอนุญาตทำงานในวันเดียวกัน)
  ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-O) (วีซ่าติดตามครอบครัว)
  ต่อ Non Immigrant O (วีซ่าแต่งงาน)
  ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา)
  ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-ED) (วีซ่านักศึกษา)
  ต่อ Non-Immigrant Visa “O-A” (วีซ่าบั้นปลาย)
  After the status of Visa (เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา)
  Re-Entry Visa (การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย)
  Report 90 days (แจ้งอยู่เกิน 90 วัน)


  บริการและอัตราค่าบริการขอ/ต่อ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่า
  1. ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน + วีซ่า 1 ปี
  สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง 11,980 บาท
  สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง 11,980 บาท
  สำหรับธุกิจที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ค่าบริการเพียง 12,960 บาท
  2. ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ + วีซ่า 1 ปี
  สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง 13,960 บา
  สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง 13,960 บาท
  สำหรับธุกิจที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ค่าบริการเพียง 14,960 บาท
  3. ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ + วีซ่า 1 ปี
  กรณีเปลี่ยนบริษัทและไม่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศไทย
  สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง 15,500 บาท
  สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง 15,500 บาท
  4. ขอใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนฉบับใหม่ + วีซ่า 1 ปี
  ยื่นที่ศูนย์ One Stop Services ค่าบริการเพียง 14,460 บาท
  5. ต่อใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทน + วีซ่า 1 ปี
  ยื่นที่ศูนย์ One Stop Services ค่าบริการเพียง 13,960 บาท
  6. เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า
  จากวีซ่าท่องเที่ยว /Transit Visa / ผ.30 เป็น Non-B, Non-Oค่าบริการเพียง 18,900 บาท

  ลำดับ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ค่าบริการ (บาท)
  W1 ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ดินแดง) 6,480
  W2 ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ดินแดง) 5,990
  W3 ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่One Stop Services) 6,480
  W4 ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ One Stop Services) 5,990
  W5 ขอใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ One Stop Services) 6,980
  W6 ต่อใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนและรายงานผลประจำปี 1 ปี(ที่ One Stop Services) 6,480
  W7 ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (BOI) 7,480
  W8 ต่อใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (BOI) 6,480
  W9 เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มที่อยู่ ตำแหน่งงาน ลักษณะการทำงาน ประเภทการทำงาน ท้องที่การทำงาน ประเภทกิจการ 2,000 - 2,900
  W10 แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน 2,480
  W11 รายงานผลการทำงานในรอบปี 2,990
  W12 ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (สมุทรปราการ) 9,900
  W13 ต่อใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (สมุทรปราการ) 8,900

  ลำดับ VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) ค่าบริการ (บาท)
  V1 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรกที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ) 6,980
  V2 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ) 5,990
  V3 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรก)ที่ศูนย์ One Stop Services 7,480
  V4 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่ศูนย์ One Stop Services) 5,990
  V5 ขอวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี (ปีแรก) (ที่ศูนย์ One StopServices) 7,480
  V6 ต่อวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี (ที่ศูนย์ One Stop Services) 6,980
  V7 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (BOI) 7,480
  V8 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (BOI) 6,480
  V9 วีซ่าติดตามครอบครัว (สำหรับคู่สมรส 3,500/ท่าน, สำหรับบุตร2,990/ท่าน) 6,490บาท/ครอบครัว
  V10 ขอวีซ่าบั้นปลาย / วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ (ครั้งแรก) 3,990 - 5,980
  V11 ต่อวีซ่าบั้นปลาย/ วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ 1 ปี 3,990 –5,980

  ลำดับ VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) ค่าบริการ (บาท)
  V12 ต่อวีซ่านักท่องเที่ยว / ผ.15 / ผ.30 3,480
  V13 รายงานตัวการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน 2,980
  V14 เปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 2,980
  V15 ย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 2,980
  V16 แก้ไขตราประทับวีซ่า 2,980
  V17 Single Re-Entry Visa ขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง 1,500
  V18 Multiple Re-Entry Visa ขอกลับมาในราชอาณาจักรหลายครั้ง 1,500
  V19 ยกเลิก Non-Immigrant Visa (Non-B) 2,500
  V20 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (สมุทรปราการ) 10,900
  V21 ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (สมุทรปราการ) 8,900

  ลำดับ VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) ค่าบริการ (บาท)
  เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า
  V22 เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 18,900
  V23 เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-O 18,900
  V24 เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็น วีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 18,900
  V25 เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็นวีซ่าNon-O 18,900
  V26 เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 18,900
  V27 เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่า Non-O 18,900
  บริการอื่นๆของ CKA
  จดทะเบียนธุรกิจ
  CKA เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนธุรกิจ ด้วยประสบการณ์การทำงานในการจดทะเบียนธุรกิจที่ยาวนานกว่า 13ปี ทำให้ทีมงาน
  CKA เป็นทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ และมีความชำนาญในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/กิจการพร้อมปิดงบและชำระบัญชี ขอใบอนุญาตนำเที่ยว ขอบัตรผู้จัดการกรมศุลกากร และจดทะเบียนพาณิชย์เป็นต้น
  อัตราค่าบริการ
  บริการแต่ละประเภท ราคา
  จดทะเบียนบริษัทจำกัด 3,390
  จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 2,690
  จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด 8,900
  จดทะเบียนเลิกกิจการ / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน พร้อมชำระบัญชี 5,480
  จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ 2,990
  จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ 4,660
  ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 3,490
  ขอใบอนุญาตร้านอาหาร 2,880
  ขอบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า 2,700

  ข้อมูลเพิ่มเติม:
  http://www.ckathaitrademark.com http://www.thaitrademark.blogspot.com
  http://จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.com http://จดเครื่องหมายการค้า.com
  http://รับจดเครื่องหมายการค้า.com http://รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.com
  http://thaivisaworkpermit.net http://จดทะเบียนร้านค้า.net
  http://ตั้งบริษัท.net http://เปิดบริษัท.net
  http://จดทะเบียนพาณิชย์.net http://จดทะเบียนเลิกบริษัท.com
  http://จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด.com http://เลิกบริษัท.com

  หมายเหตุ :
  - ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล
  - ค่าบริการข้างต้นสำหรับการบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ ค่าบริการในพื้นที่ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด
  กรุณาสอบถามที่ CKA โทร. 0-2862-2727 (7คู่สาย)
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ติดต่อ
  บริษัท ซี.เค.เอ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
  77/144 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 34 A ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทรเขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
  Call Center 02-862-2727 จันทร์-เสาร์ : 8.30-17.30 น. (หยุดทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน)
  Hot Line ติดต่อเรื่องเร่งด่วน โทร : 081-844-1707(AIS) , 090–573-7359(DTAC) , 086-603-3105(TRUE)
  สอบถามข้อมูลการบริการเพิ่มเติม/แจ้งข้อมูล(24hr.) ได้ที่ : info@cka.co.th
  แนะนำ / ติชม การบริการ เพื่อพัฒนาการบริการที่ดี มาที่ : ckacare@gmail.com
  :: บริษัท ซี.เค.เอ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า ทางCKAยินดีรับฟังความคิดเห็นจากท่านทุกความเห็น ทุกข้อเสนอแนะมาถึงผู้บริหาร เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ::
  ราคา
  : 6,480 บาท
  โทรศัพท์
  : 02-862-2727 [คลิกเพื่อดูเบอร์โทรศัพท์]
  ที่ตั้ง
  : 77/144 สินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 34 เอ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 (ที่อยู่ผู้ประกาศ)
  วันทำการ
  : กำลังทำเนินการ
  เว็บไซต์
  : www.cka.co.th
 • ข้อมูลประกาศ

  บริษัท ซี.เค.เอ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

  อยากขาย

  ใหม่

  ธุรกิจ (บริษัท, ร้านค้า)

  05 ส.ค. 56 13:21 น.

  -

  782

  ดูประกาศทั้งหมดของเจ้าของประกาศ

  จัดการประกาศ

  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

  เก็บเข้า Bookmark

  อย่าลืมบอกว่าพบประกาศนี้ที่
  POSTFREE.in.th นะคะ

ประกาศอื่นๆ ของเจ้าของประกาศ

ดูทั้งหมด

ประกาศอื่นๆ เกี่ยวกับ รับขอใบอนุญาตทำงาน ในเว็บไซต์

ดูทั้งหมด