รับขอใบอนุญาตทำงาน และต่อวีซ่าทำงาน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร    เขตคลองสาน

  รายละเอียด

  เปลี่ยนประเภทวีซ่า รับขอใบอนุญาตทำงาน ราคา 6,500 บาท ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี 7,000 บาท เปลี่ยนประเภทวีซ่า non b เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา 19,900 บาท ต่อใบอนุญาตทำงานต่อวีซ่าธุรกิจ ต่อวีซ่า รับต่อวีซ่า ต่อวีซ่าในไทย รับขอใบอนุญาตทำงาน ใบอนุญาตทำงาน ขอใบอนุญาตทำงานชาวต่างชาติ ขอใบอนุญาตทำงานต่างด้าว ขอ Work permit visa ต่อ Work permit visa รับทำ Work permit visa ขอใบอนุญาตทำงานไทย ต่อใบอนุญาตทำงาน ทำ Work permit visa Work permir Visa work permit Workpermit Visa Thailand Work permit Thailand Work permit visa Work permit form Thai work permit Visa work permit Thailand Visa and work permit in Thailand Thai visa work permit Thai work visa Visa work permit Thailand Visa work permit one stop service โดยทีมงานมืออาชีพ
  บริษัท ซี.เค.เอ. การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
  Thai Visa and Work Permit Service (ขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่า)

  C.K.A. ACCOUNTING AND LAW CO.,LTD.เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับชาวต่างชาติในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การทำงานให้กับชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 13 ปี ทำให้ทีมงาน CKAเป็นทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับลูกค้า ด้วยระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและการดำเนินงานตามกฎระเบียบข้อกฎหมายพร้อมกับการรักษาความลับของลูกค้า ทำให้ CKA เป็นที่ยอมรับของลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ บริษัทชั้นนำและหน่วยงานราชการด้วยดีตลอดมา
  บริการและอัตราค่าบริการขอ/ต่อ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่า
  1. ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน + วีซ่า 1 ปี
  สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง 13,500 บาท
  สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง 14,500 บาท
  2. ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ + วีซ่า 1 ปี
  สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง 14,500 บาท
  สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง 15,500 บาท
  3. ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ + วีซ่า 1 ปี
  กรณีเปลี่ยนบริษัทและไม่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศไทย
  สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง 17,000 บาท
  สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง 19,000 บาท
  4. ขอใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนฉบับใหม่ + วีซ่า 1 ปี
  ยื่นที่ศูนย์ One Stop Services ค่าบริการเพียง 16,500 บาท
  5. ต่อใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทน + วีซ่า 1 ปี
  ยื่นที่ศูนย์ One Stop Services ค่าบริการเพียง 15,500 บาท
  6. เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า
  จากวีซ่าท่องเที่ยว /Transit Visa / ผ.30 เป็น Non-B, Non-Oค่าบริการเพียง 19,900 บาท

  ลำดับ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ค่าบริการ (บาท)
  W1 ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ดินแดง) 7,500
  W2 ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ดินแดง) 7,000
  W3 ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ One Stop Services) 7,000
  W4 ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ One Stop Services) 6,500
  W5 ขอใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ One Stop Services) 8,000
  W6 ต่อใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนและรายงานผลประจำปี 1 ปี
  (ที่ One Stop Services) 7,500
  W7 เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มที่อยู่ ตำแหน่งงาน ลักษณะการทำงาน
  ประเภทการทำงาน ท้องที่การทำงาน ประเภทกิจการ 2,500 - 3,500
  W8 แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน 2,500
  W9 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 3,500

  ลำดับ VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) ค่าบริการ (บาท)
  V1 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรก
  ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ) 8,000
  V2 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ) 7,500
  V3 ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรก)
  ที่ศูนย์ One Stop Services 7,500
  V4 ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่ศูนย์ One Stop Services) 7,000
  V5 ขอวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี (ปีแรก) (ที่ศูนย์ One Stop Services) 8,500
  V6 ต่อวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี (ที่ศูนย์ One Stop Services) 8,000
  V7 วีซ่าติดตามครอบครัว (สำหรับคู่สมรส 4,500/ท่าน, สำหรับบุตร 3,500/ท่าน) 8,000บาท/ครอบครัว
  V8 ขอวีซ่าบั้นปลาย / วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ (ครั้งแรก) 4,000 - 6,500
  V9 ต่อวีซ่าบั้นปลาย/ วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ 1 ปี 3,500 – 5,900


  ลำดับ VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) ค่าบริการ (บาท)
  V10 ต่อวีซ่านักท่องเที่ยว / ผ.15 / ผ.30 3,500
  V11 รายงานตัวการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน 1,500
  V12 เปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 3,000
  V13 ย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 3,000
  V14 แก้ไขตราประทับวีซ่า 3,000
  V15 Single Re-Entry Visa ขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง 1,500
  V16 Multiple Re-Entry Visa ขอกลับมาในราชอาณาจักรหลายครั้ง 1,500
  V17 ยกเลิก Non-Immigrant Visa (Non-B) 2,500

  ลำดับ VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) ค่าบริการ (บาท)
  เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า
  V18 • เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 19,900
  V19 • เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-O 19,900
  V20 • เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็น วีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 19,900
  V21 • เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็นวีซ่า Non-O 19,900
  V22 • เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) 19,900
  V23 • เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่า Non-O 19,900

  ข้อมูลเพิ่มเติม : www.cka.co.th
  thaivisaworkpermit.info
  thaiworkpermit.info
  workpermit.info
  ต่อใบอนุญาตทำงาน.com
  ต่อวีซ่า.com
  ใบอนุญาตทำงาน.net


  บริการอื่นๆของ CKA
  จดทะเบียนธุรกิจ
  CKA เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนธุรกิจ ด้วยประสบการณ์การทำงานในการจดทะเบียนธุรกิจที่ยาวนานกว่า 13ปี ทำให้ทีมงาน
  CKA เป็นทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ และมีความชำนาญในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/กิจการพร้อมปิดงบและชำระบัญชี ขอใบอนุญาตนำเที่ยว ขอบัตรผู้จัดการกรมศุลกากร และจดทะเบียนพาณิชย์เป็นต้น
  อัตราค่าบริการ
  บริการแต่ละประเภท ราคา
  จดทะเบียนบริษัทจำกัด 2,390
  จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 1,180
  จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด 4,990
  จดทะเบียนเลิกกิจการ / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน พร้อมชำระบัญชี 6,480
  จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ 3,500
  จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ 4,480
  ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 2,990
  ขอใบอนุญาตร้านอาหาร 3,800
  ขอบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า 2,800

  จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  CKA Thai Trademark by CKA Accounting and Law Co,Ltd (www.cka.co.th) ให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ จดทะเบียนเครื่องหมายร่วมแบบครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยาวนานกว่า 13 ปี ด้วยผลงานในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1,000 เครื่องหมาย ให้บริการด้วยระบบการทำงานที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นมาตรฐานดำเนินการตามกฎระเบียบข้อกฎหมายและรักษาความลับของลูกค้า ด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล ทำให้ CKA Thai Trademark ได้รับการยอมรับจากลูกค้าด้วยดีเสมอมาตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา
  อัตราค่าบริการของ CKA Thai Trademark:

  ค่าบริการเครื่องหมายการค้า
  - บริการตรวจเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายละ 3,900 บาท
  - บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายละ 4,480 บาท
  - บริการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายละ 4,480 บาท
  - บริการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม เครื่องหมายละ 4,480 บาท
  - บริการต่ออายุเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายละ 4,480 บาท
  - บริการต่ออายุเครื่องหมายบริการเครื่องหมายละ 4,480 บาท


  ข้อมูลเพิ่มเติม: www.ckathaitrademark.com
  www.thaitrademark.blogspot.com
  www.ckathaitrademark.com
  www.thaitrademark.blogspot.com
  จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.com
  จดเครื่องหมายการค้า.com
  รับจดเครื่องหมายการค้า.com
  รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.com
  thaivisaworkpermit.net
  จดทะเบียนร้านค้า.net
  ตั้งบริษัท.net
  เปิดบริษัท.net
  จดทะเบียนพาณิชย์.net
  จดทะเบียนเลิกบริษัท.com
  จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด.com
  เลิกบริษัท.com

  หมายเหตุ :
  - ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล
  - ค่าบริการข้างต้นสำหรับการบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ ค่าบริการในพื้นที่ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด
  กรุณาสอบถามที่ CKA โทร. 0-2862-2727 (7คู่สาย)

  Contact us : http://www.cka.co.th/

  โทร: 0-2862-2727 จ.-ส. 8.30-17.30

  บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
  77/144 สินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 34 เอ ถนนกรุงธนบุรี
  แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
  เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์
  เวลา : 08.30 - 17.30 น.
  โทร. : 0-2862-2727 ( 7 Lines )
  โทรสาร : 0-2862-2728 – 9
  E-mail : cka321@gmail.com
  ราคา
  : 6,480 บาท
  โทรศัพท์
  : 028622727 [คลิกเพื่อดูเบอร์โทรศัพท์]
  ที่ตั้ง
  : 77/144 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 34 A ถนนกุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 (ที่อยู่ผู้ประกาศ)
  วันทำการ
  : กำลังทำเนินการ
  เว็บไซต์
  : www.cka.co.th
 • ข้อมูลประกาศ

  บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

  อยากขาย

  ใหม่

  ธุรกิจ (บริษัท, ร้านค้า)

  23 ก.ค. 56 09:21 น.

  05 ส.ค. 56 13:15 น.

  900

  ดูประกาศทั้งหมดของเจ้าของประกาศ

  จัดการประกาศ

  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

  เก็บเข้า Bookmark

  อย่าลืมบอกว่าพบประกาศนี้ที่
  POSTFREE.in.th นะคะ