จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

จังหวัด กรุงเทพมหานคร    เขตคลองสาน

  รายละเอียด

  รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ราคา 4,480 บาท จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ โดยผู้เชี่ยวชาญ การันตีผลงาน ด้วยผลงานจดเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1,000 เครื่องหมาย รับจดโลโก้ จดตราสินค้า รับต่อเครื่องหมายการค้า โอนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ โลโก้ จดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า จดเครื่องหมายการค้าออนไลน์.โดยทีมงานมืออาชีพ
  CKA Thai Trademark by CKA Accounting and Law Co,Ltd (www.cka.co.th) ให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเครื่องหมายบริการ จดทะเบียนเครื่องหมายร่วมแบบครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ยาวนานกว่า13 ปี ด้วยผลงานในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1,000เครื่องหมาย ให้บริการด้วยระบบการทำงานที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นมาตราฐานดำเนินการตามกฎระเบียบข้อกฎหมายและรักษาความลับของลูกค้า ด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล ทำให้ CKA Thai Trademark ได้รับการยอมรับจากลูกค้าด้วยดีเสมอมาตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา
  CKA Accounting and Law

  บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฏหมาย จำกัด รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ขอใบอนุญาตทำงาน (Work permit) และขอวีซ่า (Visa) ให้ชาวต่างชาติ จดทะเบียนเลิกบริษัท / เลิกกิจการ / เลิกห้าง จดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนคณะบุคคล จดทะเบียนร้านค้า รับขอใบอนุญาตนำเที่ยว บัตรผู้จัดการกรมศุลกากร จดทะเบียนแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท รับทำบัญชีและภาษีครบวงจร และตรวจสอบบัญชี โดยทีมงานที่มีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรงมากกว่า 13ปี ประกอบกับวิธีการทำงานที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและขั้นตอนการทำงานที่ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อผลงานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
  อัตราค่าบริการของ CKA Thai Trademark:

  ค่าบริการเครื่องหมายการค้า
  - บริการตรวจเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายละ 3,900 บาท
  - บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายละ 4,480 บาท
  - บริการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายละ 4,480 บาท
  - บริการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม เครื่องหมายละ 4,480 บาท
  - บริการต่ออายุเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายละ 4,480 บาท
  - บริการต่ออายุเครื่องหมายบริการเครื่องหมายละ 4,480 บาท
  - บริการต่ออายุเครื่องหมายร่วมเครื่องหมายละ 4,480 บาท
  - บริการโอนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายละ 4,490 บาท
  - บริการโอนเครื่องหมายบริการเครื่องหมายละ 4,490 บาท
  - บริการโอนเครื่องหมายร่วมเครื่องหมายละ 4,490 บาท
  - บริการอื่นๆด้านเครื่องหมายการค้า กรุณาโทรสอบถาม โทร: 0-2862-2727 (7คู่สาย)

  TradeMark
  เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น
  เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเจ้าของเครื่องหมายการค้า มีสิทธิที่จะดำเนินการขอจดทะเบียน เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน หรือขอจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า การต่ออายุทะเบียน
  เครื่องหมายการค้าและ ขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้เครื่องหมายการค้า นั้น ๆ ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์คุ้มครองตามกฎหมาย ป้องกันผู้อื่นลอกเลียนก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ ได้ "เครื่องหมายการค้า" จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือทางการตลาด หากได้มีการสร้างเครื่องหมายการค้า นี้ให้ติดตลาดแล้วลูกค้าจะจดจำ "แบรนด์" นี้ไว้ เพื่อเลือกสินค้าตามต้องการ
  ข้อมูลเพิ่มเติม :
  www.ckathaitrademark.com
  www.thaitrademark.blogspot.com
  จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.com
  จดเครื่องหมายการค้า.com
  รับจดเครื่องหมายการค้า.com
  รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า.com
  บริการอื่นๆของ CKA
  จดทะเบียนธุรกิจ
  CKA เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจดทะเบียนธุรกิจ ด้วยประสบการณ์การทำงานในการจดทะเบียนธุรกิจที่ยาวนานกว่า 13ปี ทำให้ทีมงาน
  CKA เป็นทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ และมีความชำนาญในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/กิจการพร้อมปิดงบและชำระบัญชี ขอใบอนุญาตนำเที่ยว ขอบัตรผู้จัดการกรมศุลกากร และจดทะเบียนพาณิชย์เป็นต้น
  อัตราค่าบริการ
  บริการแต่ละประเภท ราคา
  จดทะเบียนบริษัทจำกัด 2,390
  จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 1,180
  จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด 4,990
  จดทะเบียนเลิกกิจการ / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน พร้อมชำระบัญชี 6,480
  จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ 3,500
  จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายละ 4,480
  ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 2,990
  ขอใบอนุญาตร้านอาหาร 3,800
  ขอบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า 2,800
  Work Permit / Visa
  CKA ให้บริการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าแบบครบวงจรให้กับชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบัน
  CKA รับผิดชอบดูแลอยู่มากกว่า 200 บริษัท และดูแลชาวต่างชาติมากกว่า 400 ท่าน ถ้าหากท่านสนใจในบริการ สามารถปรึกษาได้โดยไม่คิดค่าบริการ
  บริการด้านใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
  • ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit)
  • ต่อใบอนุญาตครบปี
  • เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
  • แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน
  บริการด้าน VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย )
  • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน)
  • ต่อ One Stop Visa (สามารถได้วีซ่าและใบอนุญาตทำงานในวันเดียวกัน)
  • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-O) (วีซ่าติดตามครอบครัว)
  • ต่อ Non Immigrant O (วีซ่าแต่งงาน)
  • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา)
  • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-ED) (วีซ่านักศึกษา)
  • ต่อ Non-Immigrant Visa “O-A” (วีซ่าบั้นปลาย)
  • After the status of Visa (เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา)
  • Re-Entry Visa (การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย)
  • Report 90 days (แจ้งอยู่เกิน 90 วัน)
  ข้อมูลเพิ่มเติม :
  www.cka.co.th
  thaivisaworkpermit.info
  thaiworkpermit.info
  workpermit.info
  ต่อใบอนุญาตทำงาน.com
  ต่อวีซ่า.com
  ใบอนุญาตทำงาน.net
  thaivisaworkpermit.net
  จดทะเบียนร้านค้า.net
  ตั้งบริษัท.net
  เปิดบริษัท.net
  จดทะเบียนพาณิชย์.net
  จดทะเบียนเลิกบริษัท.com
  จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด.com
  เลิกบริษัท.com
  ใบอนุญาตทำงาน.com
  หมายเหตุ
  -ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมของทางราชการ
  -ค่าบริการข้างต้นสำหรับการบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วนส่วนการบริการในพื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัด กรุณาโทรสอบถาม CKA โทร 02-862-2727(7 คู่สาย)
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
  ถ้าหากท่านสนใจในบริการต่าง ๆ ของ CKA กรุณาติดต่อที่ :
  บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
  77/144 สินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 34 เอ ถนนกรุงธนบุรี
  แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
  เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา : 08.30 - 17.30 น.
  โทร. : 0-2862-2727 ( 7 Lines )โทรสาร : 0-2862-2728 – 9
  E-mail : cka321@gmail.com
  เว็บไซด์ : www.cka.co.th
  www.ckathaitrademark.com
  www.thaitrademark.blogspot.com
  ราคา
  : 4,460 บาท
  โทรศัพท์
  : 028622727 [คลิกเพื่อดูเบอร์โทรศัพท์]
  ที่ตั้ง
  : 77/144 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 34 A ถนนกุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 (ที่อยู่ผู้ประกาศ)
  วันทำการ
  : กำลังทำเนินการ
  เว็บไซต์
  : www.cka.co.th
 • ข้อมูลประกาศ

  บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

  อยากขาย

  ใหม่

  ธุรกิจ (บริษัท, ร้านค้า)

  23 ก.ค. 56 09:20 น.

  -

  856

  ดูประกาศทั้งหมดของเจ้าของประกาศ

  จัดการประกาศ

  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

  เก็บเข้า Bookmark

  อย่าลืมบอกว่าพบประกาศนี้ที่
  POSTFREE.in.th นะคะ

ประกาศอื่นๆ ของเจ้าของประกาศ

ดูทั้งหมด

ประกาศอื่นๆ เกี่ยวกับ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในเว็บไซต์

ดูทั้งหมด